کابل خودنگهدار

کابلهای خودنگهدار

کابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند.

درباره ما

09124896434

فشار ضعیف- نول آلومینیومی و مسنجر فولادی

کابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند. از مهمترین مزیت های آن می توان به تلفات
الکتریکی پایین تر و نیز به صرفه بودن این کابل ها از جهت کاهش هزینه های نصب و نگهداری اشاره نمود . همچنین از این کابل ها می توان جهت توزیع قدرت در مناطق شهری و یا روستایی ، نواحی کوهستانی ، جنگلی و یا ساحلی استفاده نمود.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :


U0/U(Um)= 0.6/1(1. 2)KV. در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :

U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین در فرکانس صنعتی است .
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل


– سطح مقاطع : فاز : ۱۶ تا ۱۵۰ میلیمتر مربع
نول: ۱۶ تا ۹۵ میلیمتر مربع
روشنایی : ۱۶ تا ۳۵ میلیمتر مربع ( در صورت نیاز
) مهار (مسنجر) : ۱۶ یا ۲۵ میلیمتر مربع

-جنس هادی : آلومینیوم
– جنس مهار : فولاد گالوانیزه شده
-نوع هادی : گرد-فشرده
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) یا HDPE مشکی رنگ و مقاوم در برابر شرایط جوی
– طراحی : کابل ها دارای یک یا سه رشته جهت فاز ، یک یا دو رشته جهت سیستم های روشنایی و یک رشته هادی نول می باشند که به دور رشته مسنجر عایق شده و یا فاقد عایق تابیده می شوند.
– جهت شناسایی رشته ها از خطوط برجسته استفاده می گردد.
استاندارد ها: BS 7870 , NFC 33-209

نول و مسنجر آلومینیومی با مغزی فولادینول و مسنجر آلومینیومی با مغزی فولادی
کابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند. از مهمترین مزیت های آن می توان به تلفات
الکتریکی پایین تر و نیز به صرفه بودن این کابل ها از جهت کاهش هزینه های نصب و نگهداری اشاره نمود . همچنین از این کابل ها می توان جهت توزیع قدرت در مناطق شهری و یا روستایی ، نواحی کوهستانی ، جنگلی و یا ساحلی استفاده نمود.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U0/U(Um)= 0.6/1(1. 2)KV. در تخصیص ولتاژ کابل ها
U0/U(Um) ، U0 و U و (Um) عبارتندر از :

U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین در فرکانس صنعتی است.
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : فاز : ۱۶ تا ۱۵۰ میلیمتر مربع
نول/مسنجر : ۱۶ تا ۹۵ میلیمتر مربع
روشنایی : ۱۶ تا ۳۵ میلیمتر مربع ( در صورت نیاز
)
-جنس هادی : هادی فاز : آلومینیوم
هادی نول/مسنجر : آلویمینیوم تقویت شده با مغزی (ACSR )
هادی روشنایی : آلومینیوم ( در صورت نیاز)

-نوع هادی : فاز : گرد-فشرده
نول/مسنجر : غیر فشرده
روشنایی : گرد-فشرده ( در صورت نیاز
)
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) یا HDPE مشکی رنگ و مقاوم در برابر شرایط جوی
– طراحی : کابل ها دارای یک یا سه رشته جهت فاز و یک یا دو رشته جهت سیستم های روشنایی می باشند که به دور رشته نول/مسنجر عایق شده و یا فاقد عایق تابیده می شوند.
– جهت شناسایی رشته ها از خطوط برجسته استفاده می گردد.
استاندارد ها: BS 7870 , NFC 33-209

فشار ضعیف-نول و مسنجرآلیاژ آلومینیومیکابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد
استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند. از مهمترین مزیت های آن می توان به تلفات الکتریکی پایین تر و نیز به صرفه بودن این کابل ها از جهت کاهش هزینه های نصب و نگهداری اشاره نمود . همچنین از این کابل ها
می توان جهت توزیع قدرت در مناطق شهری و یا روستایی ، نواحی کوهستانی ، جنگلی و یا ساحلی استفاده نمود. ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند
:
U0/U(Um)= 0.6/1(1. 2)KV. در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین در فرکانس صنعتی است.
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : فاز : ۱۶ تا ۱۵۰ میلیمتر مربع
نول/مسنجر : ۳۵ تا ۹۵ میلیمتر مربع
روشنایی : ۱۶ تا ۳۵ میلیمتر مربع ( در صورت نیاز
)
-جنس هادی : فاز : آلومینیوم
نول/مسنجر : آلیاژ آلومینیوم
روشنایی : آلومینیوم ( در صورت نیاز
)
-نوع هادی : فاز : گرد-فشرده
نول/مسنجر : گرد-فشرده/غیر فشرده
روشنایی : گرد-فشرده ( در صورت نیاز
)
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) یا HDPE مشکی رنگ و مقاوم در برابر شرایط جوی
– طراحی : کابل ها دارای یک یا سه رشته جهت فاز و یک یا دو رشته جهت سیستم های روشنایی می باشند که به دور رشته نول/مسنجر عایق شده و یا فاقد عایق تابیده می شوند.
– جهت شناسایی رشته ها از خطوط برجسته استفاده می گردد.
استاندارد ها: BS 7870 , NFC 33-209

فشار متوسطکابل های خودنگهدار فشار متوسط جهت توزیع انرژی
الکتریکی از طریق خطوط هوایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت مورد استفاده قرار می
گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی و
بصورت نصب بر روی تیر های برق ، دیواره های تونل و غیره استفاده می شوند.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U0/U(Um)= 6/10(12) KV – 12/20(24) KV – 18/30(36)KV در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است.
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : تا ۲۴۰ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : سه رشته
-جنس هادی : آلومینیوم
-نوع هادی : گرد فشرده شده
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی
– حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
-روکش نهایی : PVC یا PE مشکی رنگ
– نگهدارنده ( مسنجر) : سیم های فولادی عایق شده / فاقد عایق
– طراحی : سه کابل تک رشته آلومینیومی به دور یک رشته نگهدارنده عایق شده / فاقد عایق تابیده می شوند.

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول


– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
استاندارد ها: IEC60502-2, AS 3599