کابل تخت

کابلهای تخت

بطور کلی از کابل های تخت بیشتر جهت جرثقیل ها ،نقاله ها و یا نصب در سینی کابل مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از کابل های تخت مزیت های زیر را همراه دارد: شعاع خمش کمتر – قابلیت انعطاف بالاتر – صرفه جویی در فضای مورد نیاز جهت نصب کابل..

درباره ما

09124896434

تختبطور کلی از کابل های تخت بیشتر جهت جرثقیل ها ،نقاله ها و یا نصب
در سینی کابل مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از کابل های تخت
مزیت های زیر را همراه دارد: شعاع خمش کمتر – قابلیت انعطاف بالاتر – صرفه جویی در فضای مورد نیاز جهت نصب کابل ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U0/U(Um)= 0.3/0.5 (0.6) KV – ۰٫۶/۱(۱٫۲) KV. در تخصیص ولتاژ کابل ها U0/U(Um) ، U0 و U و (Um) عبارتندر از :

U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است . Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

جزئیات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : تا ۱۶ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : یک تا پنج رشته
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود
-نوع هادی : تک لا ( کلاس ۱ ) ، نیمه افشان ( کلاس ۲) ، افشان ( کلاس ۵) / گرد
– عایق : PVC
– سیم محافظ (ارت) فاقد عایق ( در صورت نیاز)
-روکش نهایی : PVC

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول

– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath) – کم دود (Low smoke and fume (LSF)) – هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR)) – ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant) -مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof) *استاندارد ها: BS6004