کابل خاص

کابلهای خاص

کابل های با کاربرد های خاص نظیر انواع کابل های ترکیبی ، کابل های معدن ، روشنایی باند فرودگاه ، صنایع هوایی ، کابل های دریایی ، انواع کابل های سری زیمنس ، Olflex ، Topflex،کابلهای پیجینگ،آیفون وغیره قابل تولید می باشد. TOPFLEX–EMV–2YSLCY–J.

درباره ما

09124896434