کابل های فیلدباس

11

کابلهای فیلدباس

بطور کلی فیلدباس يك شبكه ارتباطي دو طرفه سريال و تمام ديجيتال ما بين ادوات و وسایل ابزار دقيق هوشمند همچون سنسورها ، عملگرها ، ترانسميترها و… با كنترلر و كنترل مركزي مي باشد و هدف در اين سيستم توزيع كار كنترلي و استراتژي كنترل در كل ادوات فيلد مي باشد.

درباره ما

09124896434

کابلهای فیلد باس-معمولی

بطور کلی فیلدباس يك شبكه ارتباطي دو طرفه سريال و تمام ديجيتال ما بين ادوات و وسایل ابزار دقيق هوشمند همچون سنسورها ، عملگرها ، ترانسميترها و… با كنترلر و كنترل مركزي مي باشد و هدف در اين سيستم توزيع كار كنترلي و استراتژي كنترل در كل ادوات فيلد مي باشد.

کابل های فیلد باس بصورت زیر طبقه بندی می شوند


-نوع A : کابل های شیلد دار تک زوج
-نوع B : کابل های شیلد دار چند زوج
-نوع C : کابل های بدون شیلد چند زوج
-نوع D : کابل های شیلد دار چند رشته

جزییات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : ۰٫۳۲ sq.mm (22 AWG) , 0.8 sq.mm (18 AWG) , 1.25 sq.mm (16 AWG)
-تعداد رشته و یا زوج ها : یک زوج یا بیشتر
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا قلع اندود .
-نوع هادی : تک لا ( کلاس ۱ ) ، نیمه افشان ( کلاس ۲) ، افشان ( کلاس ۵) / گرد
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) ، پلی اتیلن (PE ) و یا فوم پلی اتیلن (FPE )
– زوج اسکرین: نوار آلومینیوم/ پلی استر به علاوه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده که قسمت آلومینیومی نوار با سیم درین در تماس می باشد و بر روی هر زوج بکار می رود. ( در صورت نیاز )
– اسکرین کلی: نوار آلومینیوم/ پلی استر به علاوه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده که قسمت آلومینیومی نوار با سیم درین در تماس می باشد و بر روی رشته ها یا زوج های تایبده شده بکار می رود . ( در صورت نیاز )
-روکش نهایی : PVC یا PE

سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول


– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
– ضد آتش (Fire resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof) استاندارد ها: IEC 61158

کابلهای فیلد باس-زره دار

بطور کلی فیلدباس يك شبكه ارتباطي دو طرفه سريال و تمام ديجيتال ما بين ادوات و وسایل ابزار دقيق هوشمند همچون سنسورها ، عملگرها ، ترانسميترها و… با كنترلر و كنترل مركزي مي باشد و هدف در اين سيستم توزيع كار كنترلي و استراتژي كنترل در كل ادوات فيلد مي باشد.

کابل های فیلد باس بصورت زیر طبقه بندی می شوند


-نوع A : کابل های شیلد دار تک زوج
-نوع B : کابل های شیلد دار چند زوج
-نوع C : کابل های بدون شیلد چند زوج
-نوع D : کابل های شیلد دار چند رشته

جزییات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : ۰٫۳۲ sq.mm (22 AWG) , 0.8 sq.mm (18 AWG) , 1.25 sq.mm (16 AWG)
-تعداد رشته و یا زوج ها : یک زوج یا بیشتر
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا قلع اندود .
-نوع هادی : تک لا ( کلاس ۱ ) ، نیمه افشان ( کلاس ۲) ، افشان ( کلاس ۵) / گرد
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) ، پلی اتیلن (PE ) و یا فوم پلی اتیلن (FPE )
– زوج اسکرین: نوار آلومینیوم/ پلی استر به علاوه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده که قسمت آلومینیومی نوار با سیم درین در تماس می باشد و بر روی هر زوج بکار می رود. ( در صورت نیاز )
– اسکرین کلی: نوار آلومینیوم/ پلی استر به علاوه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده که قسمت آلومینیومی نوار با سیم درین در تماس می باشد و بر روی رشته ها یا زوج های تایبده شده بکار می رود . ( در صورت نیاز )
– غلاف داخلی : PVC یا PE
-زره ( آرمور ) : سیم یا نوار فولادی گالوانیزه هلیکس یا سیم های بافته شده
-روکش نهایی : PVC یا PE سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
– ضد آتش (Fire resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)
استاندارد ها: IEC 61158

کابلهای فیلد باس-سرب دار زره دار

بطور کلی فیلدباس يك شبكه ارتباطي دو طرفه سريال و تمام ديجيتال ما بين ادوات و وسایل ابزار دقيق هوشمند همچون سنسورها ، عملگرها ، ترانسميترها و… با كنترلر و كنترل مركزي مي باشد و هدف در اين سيستم توزيع كار كنترلي و استراتژي كنترل در كل ادوات فيلد مي باشد.

کابل های فیلد باس بصورت زیر طبقه بندی می شوند


-نوع A : کابل های شیلد دار تک زوج
-نوع B : کابل های شیلد دار چند زوج
-نوع C : کابل های بدون شیلد چند زوج
-نوع D : کابل های شیلد دار چند رشته

جزییات ساختمان کابل


– سطح مقطع هادی : ۰٫۳۲ sq.mm (22 AWG) , 0.8 sq.mm (18 AWG) , 1.25 sq.mm (16 AWG)
-تعداد رشته و یا زوج ها : یک زوج یا بیشتر
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا قلع اندود .
-نوع هادی : تک لا ( کلاس ۱ ) ، نیمه افشان ( کلاس ۲) ، افشان ( کلاس ۵) / گرد
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE ) ، پلی اتیلن (PE ) و یا فوم پلی اتیلن (FPE )
– زوج اسکرین: نوار آلومینیوم/ پلی استر به علاوه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده که قسمت آلومینیومی نوار با سیم درین در تماس می باشد و بر روی هر زوج بکار می رود. ( در صورت نیاز )
– اسکرین کلی: نوار آلومینیوم/ پلی استر به علاوه یک یا چند رشته سیم درین مسی قلع اندود شده که قسمت آلومینیومی نوار با سیم درین در تماس می باشد و بر روی رشته ها یا زوج های تایبده شده بکار می رود . ( در صورت نیاز )
– غلاف داخلی : PVC یا PE
-زره ( آرمور ) : سیم یا نوار فولادی گالوانیزه هلیکس یا سیم های بافته شده
-روکش نهایی : PVC یا PE سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
– ضد آتش (Fire resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)
استاندارد ها: IEC 61158